Sayfa Yükleniyor

ATSO STRATEJİK PLANI

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası önceliğini, rekabet gücü daha yüksek bir Türk sanayine ulaşmak olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda hazırlanan Stratejik Plan ile ATSO’nun Türk sanayisine yön veren ve ülke kalkınmasına destek olan bir kurum olması amaçlanmıştır.

Gelecek odaklı bakış açısına sahip olan ATSO, amaç ve hedeflerini uzun süredir sistematik olarak belirlemekte ve “Çalışma Programları”na yansıtmaktadır. Stratejik planın temellerinin atıldığı bu çalışmalar, Oda’nın faaliyetlerini, geliştirilen hizmetlerini ve ortaya konulan yaklaşımını açıklaması adına önemlidir.

İçeriği ve kapsamı Oda Akreditasyon Kılavuzu'nun öngördüğü şekilde hazırlanan “Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı”nda, stratejik amaçlar ve alt amaçlar ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir.