Sayfa Yükleniyor

Tasfiyeye Giriş Detayı

TASFİYE 

  1. Dilekçe 
  2. Tasfiye memurlarının, "tasfiye halinde" ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri
  3. Tasfiyeye ilişkin karar (Noter onaylı - 2 adet)
  4. Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin görev kabul beyanı.
  5. Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde, buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge

Yüklenebilir Dosyalar