Adıyaman
+19°C

Yük.: +20°

Düş.: +10°

Cu, 27.05.2016

Adıyaman TSO Tarihçe

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası 1984 yılında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu kapsamında Adıyaman’da yerleşik tacirlerin başvurusu neticesiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayı ile kurulmuş ve 01.04.1984 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır.

Kurulduğu tarihten 1988 yılına kadar kirada 2012 tarihine kadar eski hizmet binasında, sonrasında da 2012 yılında yeni yaptırdığı kendine ait hizmet binasında hizmetlerine aralıksız olarak hizmetlerine devam etmektedir.
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası 1 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na bağlı olarak faaliyet gösteren kamu kurumu niteliğine sahip bir meslek kuruluşu olup, söz konusu Kanunun 12.maddesinde sayılan görevleri yerine getirmektedir.
Oda üyeleri, faaliyette bulundukları alanlara göre, uluslar arası NACE kodlama sistemi esas alınarak 18 adet meslek komitesini oluşturmuştur. Bu Komitelerden üye sayıları ile orantılı olarak seçilen üyelerden oluşan 45 kişilik Oda Meclisi oluşmuştur. Oda Meclisinin kendi bünyesinden seçtiği 11 kişiden oluşan Yönetim Kurulu ile Odanın misyon ve vizyonu doğrultusunda kararlar alınmaktadır. 
2012 yılından itibaren kendi modern 4.440 m2 kapalı alanlı binasında 18 meslek grubuna mensup yaklaşık 3.496 üyeye oda olarak bilgisayar ortamında asli görevlerini yapmak üzere hizmet vermektedir.
Bunun yanı sıra Oda bünyesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin önderliğinde TOBB’a bağlı Oda ve Borsalarca eşzamanlı olarak gerçekleştirilen çalışmaların sonucu olarak, faaliyette bulunduğu Adıyaman’da genç ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, eğitilmesi, proje bazlı üretkenliğinin artırılması gibi amaçlarla, Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Genç Girişimciler Kurulu (GGK) kurulmuştur.

Oda Menü