Adıyaman
+19°C

Yük.: +20°

Düş.: +10°

Cu, 27.05.2016

Temel İlke ve Esaslar

TEMEL İLKE VE ESASLAR:
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının muhasebe işlemleri aşağıdaki temel ilke ve esaslara göre yönetilir.
✔ 5174 Sayılı Kanun ve Yönetmeliklere uygunluk,
✔ Şeffaflık,
✔ Tekdüzenin sağlanması,
✔ Hesap verilebilirlik,
✔ Tarafsızlık ve belgelendirme,
✔ Dönemsellik ve para ile ölçülme,
✔ Önemlilik ve tutarlılık,
✔ İhtiyatlılık,
✔ Uluslararası mali standartlara uygunluk,

Politikalarımız Menü