Adıyaman
+19°C

Yük.: +20°

Düş.: +10°

Cu, 27.05.2016

Haberleşme ve İletişim Politikamız

HABERLEŞME VE İLETİŞİM STRATEJİSİ POLİTİKASI
Gerçekleştirilen ve planlanan faaliyetleri üyelere, paydaşlara ve bölge halkına duyurmak için;
✔ Bilgilerin, haberlerin sağlıklı ve hızlı biçimde ulaşmasını sağlamak,
✔ Hizmet kalitesini en üst düzeyde tutmak,
✔ Üyelerimiz İle İletişimde Sürekliliği Sağlamak, Teknolojinin gerektirdiği her türlü iletişim imkânları ile yazılı ve görsel medyadan yararlanmak,
✔ Güncel Bilgileri/haberleri etkin bir şekilde kullanmak, yaymak ve yayınlamak,
✔ Oda’nın görüş ve önerilerini, bizzat kendi yürüttüğü ve/veya diğer kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmaları ve projeler ile tüm faaliyetlerini, teknolojinin sağladığı tüm imkanlar ile elektronik, yazılı ve görüntülü medya organlarını kullanarak, üyeler, yerel yönetimler, iş çevreleri, sivil toplum kuruluşları ve hükümet olmak üzere tüm hedef kitlesine etkin bir şekilde ulaştırmaktır.
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın Haberleşme ve İletişim Politikasıdır. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası; bu politika doğrultusunda, başta üyeleri olmak üzere hedef kitlesine ulaşırken;
-(SMS) Kısa mesaj,
-Elektronik posta,
-Telefon,
-Faks,
-Web sayfası
-ATSO Ekonomik Raporu
-ATSO Yıllık Faaliyet Raporu
-Tüm yazılı, elektronik ve görsel basın kuruluşları ile ajanslara gönderilen basın açıklamalarını kullanmaktadır.

Politikalarımız Menü