Adıyaman
+19°C

Yük.: +20°

Düş.: +10°

Cu, 27.05.2016

Haberler


20

ÜYELERİMİZE DUYURULUR

 

19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6736 Sayılı “Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” gereği gecikmiş aidat borcu bulunan üyelerimize, 31 Ekim 2016 tarihine kadar Odamıza bir dilekçe ile başvurmaları halinde borçlarını yapılandırma imkanı getirilmiştir.

Anılan Kanunun 11.Maddesi’nin beşinci fıkrası gereği düzenleme, 30.06.2016 tarihinden önceki alacaklar için yapıldığından 2016 yılı aidatlarının 2.taksitleri madde kapsamı dışındadır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği 19.08.2016 tarihinden önce üyelerin borç asıllarını tamamen veya kısmen ödemiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir.

Üyelerimizin ilgili maddede düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31 Ekim 2016 tarihine kadar Odamıza bir dilekçe ile başvurmaları şarttır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru üzerine aidat borç asılları azami altı taksite kadar bölünebilecektir. Birinci taksitin son ödeme tarihi 30 Kasım 2016 olup, kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilecek ve bu alacaklara uygulanan gecikme zammı silinecektir. Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyelerimiz başvuru dilekçelerinde belirtmek suretiyle ilk ödeme süresi (30 Kasım 2016) sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu kanun hükmünden yararlanabilir.

Borçlarını taksitlendiren askıdaki üyeler, borçlarının tamamını ödemedikleri müddetçe askıdan indirme işlemi yapılmayacaktır.

Okunma Sayısı: 2004
Yazdır