Adıyaman
+19°C

Yük.: +20°

Düş.: +10°

Cu, 27.05.2016

Adıyaman

İdari Durum

  Adıyaman, sahip olduğu mümbit, barınmaya ve korunmaya elverişli toprakları, başta Fırat olmak üzere nehir ve akarsuları, soğuk su kaynakları nedeniyle, tarih boyunca, çoğu medeniyetlerin buluştuğu, kaynaştığı, kucaklaştığı, önemli yerleşim yerlerinden birisi olmuştur.
  Geçmişten, günümüze değişik medeniyetlerin kültürleri ile yoğrulup, bugünlere ulaşan Adıyaman ilimiz, 1516 yılında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi sırasında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Adıyaman, başlangıçta merkezi Samsat Sancağı olarak Maraş Beyler Beyliğine bağlı iken, 1841 yılında ilçe olmuş, 1849 yılında sancak olarak Diyarbakır’a bağlanmıştır. 1859 yılında Malatya’nın sancak olması ile birlikte Cumhuriyetin kuruluşundan 1954 yılına kadar eski idari yapısı korunarak Adıyaman ilçe olarak Malatya’ya bağlanmış ve  01.12.1954 tarih ve 6418 sayılı Kanun ile Adıyaman Vilayet olmuştur.    

Menu