Adıyaman
+19°C

Yük.: +20°

Düş.: +10°

Cu, 27.05.2016

Tescil ve Üyelik İşlemleri

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOOPERATİFİN  ŞİRKETİN ADIYAMAN'A MERKEZ NAKLİ

            1.     Dilekçe 

            2.     Genel Kurul toplantı tutanağı 

            3.     Bakanlık izin yazısı aslı

            4.     Gündem

            5.    Tadil metni

            6.    Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

            7.    Hazirun cetveli

            8.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü' nden Sicil Tüzüğü'nün 111. maddesine göre alınmış belge

            9.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü' nce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı sicil onaylı Ticaret Sicil Gazeteleri

            10.    Temsil yetkisine sahip olanların kooperatif unvanlı imza beyannamesi

            11.     Oda kayıt beyannamesi 

    12.     Kimlik formu

Ek Dosyalar

Meslek Grubu Oda Kayıt Beyanname Dilekçe 

Oda Dilekçe

İş Kodu Dilekçe


Tescil Üyelik Menü